Llistat únic de revistes

En aquest apartat presentem una selecció de revistes de docència i innovació universitària en els àmbits de l'arquitectura, ciències i enginyeria, educació universitària (genèric). El llistat està ordenat alfabèticament i s'hi inclou el factor d'impacte i el quartil. En la fitxa de cada revista (Click sobre el nom de la revista) es troben altres paràmetres com l'ISSN, l'enllaç a la web de la revista, accessibilitat, punts PAR i paraules clau.

Factor d'impacte: 2.48 - Quartil: Q1(10/42) (JCR SCIE; Education, scientifics disciplines); Q2(39/102) (JCR SCIE; Healthcare sciences & services); Q1(47/263) (JCR SSCI; Education and Educational Research)

Factor d'impacte: 0.324 - Quartil: Q4(172/177) (JCR SCIE; Multidisciplinary chemistry)

Factor d'impacte: 0.874 - Quartil: Q4(34/42) (JCR SCIE; Education, scientifics disciplines); Q4(66/85) (JCR SCIE; Physics, Multidisciplinary)

Factor d'impacte: 1.153 - Quartil: Q4(101/109) (JCR SCIE; Computer science, interdisciplinary applications); Q4(35/42) (JCR SCIE; Education, scientific disciplines); Q4(72/91) (JCR SCIE; Multidisciplinary engineering)

Factor d'impacte: 5.296 - Quartil: Q1(4/263) (JCR SCIE; Computer science, interdisciplinary applications); Q1 (4/235) (JCR SSCI; Education and educational research)

Factor d'impacte: 2.838 - Quartil: Q1(13/92) (JCR SSCI; Communication); Q1(22/263) (JCR SSCI; Education and educational research)

Factor d'impacte: 2.133 - Quartil: Q2 (28/91) (JCR SCIE; Multidisciplinary engineering); Q2 (24/50) (JCR SCIE; Manufacturing Engineering)

Factor d'impacte: 0.756 - Quartil: Q4(37/42) (JCR SCIE; Education, scientific disciplines); Q4(69/85) (JCR SCIE; Multidisciplinary physics)

Factor d'impacte: 0.367 - Quartil: 39th(608/1272) (SJR; Education); 43rd(218/408) (SJR Mathematics; Mathematics (miscellaneous))

Factor d'impacte: 2.856 - Quartil: Q1(33/263) (JCR SSCI; Education and educational research)

Factor d'impacte: 1.855 - Quartil: Q2(15/42) (JCR SCIE; Education, scientific disciplines); Q3(150/266) (JCR SCIE; Electrical & electronic engineering)

Factor d'impacte: 0.783 - Quartil: Q3(57/105) (JCR SCIE; Computer science, interdisciplinary applications); Q2(64/239) (JCR SSCI; Education and Educational Research); Q1(194/1049) (SJR Social Sciences; Education); Q1(52/477) (SJR Engineering); Q1(12/75) (SJR E-learning)

Factor d'impacte: 0.764 - Quartil: Q4 (36/42) (JCR SCIE; Education, scientific disciplines); Q4 (75/93) (JCR SCIE; Biology); Q4 (223/263) (JCR SSCI; Education & Educational research)

Factor d'impacte: 1.419 - Quartil: Q3 (100/166) (JCR SCIE; Multidisciplinary chemistry); Q2 (20/41) (JCR SCIE; Education, scientific disciplines)

Factor d'impacte: 2.638 - Quartil: Q1(7/42) (JCR SCIE; Education, scientific disciplines); Q2(30/91) (JCR SCIE; Multidisciplinary engineering); Q1(42/263) (JCR SSCI; Education and Educational Research)

Factor d'impacte: 0.621 - Quartil: Q4(40/42) (JCR SCIE; Education, scientific disciplines); Q4 (291/314) (JCR SCIE; Multidisciplinary materials science)

Factor d'impacte: 1.845 - Quartil: Q2 (11/31) (JCR SCIE; Aerospace engineering); Q3 (34/61) (JCR SCIE; Thermodynamics); Q3 (81/136) (JCR SCIE; Mechanics)

Factor d'impacte: 1.266 - Quartil: Q3(179/263) (JCR SSCI; Education and educational research); Q1(12/63) (JCR SSCI; History)

Factor d'impacte: 3.7 - Quartil: Q1(4/42) (JCR SCIE; Education, scientific disciplines); Q1(12/263) (JCR SSCI; Education and Educational Research)