Educació Universitària (genèric)

En aquest apartat presentem una selecció de revistes de docència i innovació universitària en l'àmbit de l'educació en disciplines científiques. El llistat està ordenat alfabèticament i s'hi inclou el factor d'impacte i el quartil. En la fitxa de cada revista (Click sobre el nom de la revista) es troben altres paràmetres com l'ISSN, l'enllaç a la web de la revista, accessibilitat, punts PAR i paraules clau.

Factor d'impacte: 2.838 - Quartil: Q1(13/92) (JCR SSCI; Communication); Q1(22/263) (JCR SSCI; Education and educational research)

Factor d'impacte: 2.856 - Quartil: Q1(33/263) (JCR SSCI; Education and educational research)