Ciències i Enginyeria

En aquest apartat presentem una selecció de revistes de docència i innovació universitària en l'àmbit de la ciència. El llistat està ordenat alfabèticament i s'hi inclou el factor d'impacte i el quartil. En la fitxa de cada revista (Click sobre el nom de la revista) es troben altres paràmetres com l'ISSN, l'enllaç a la web de la revista, accessibilitat, punts PAR i paraules clau.

Factor d'impacte: 2.48 - Quartil: Q1(10/42) (JCR SCIE; Education, scientifics disciplines); Q2(39/102) (JCR SCIE; Healthcare sciences & services); Q1(47/263) (JCR SSCI; Education and Educational Research)

Factor d'impacte: 0.324 - Quartil: Q4(172/177) (JCR SCIE; Multidisciplinary chemistry)

Factor d'impacte: 0.874 - Quartil: Q4(34/42) (JCR SCIE; Education, scientifics disciplines); Q4(66/85) (JCR SCIE; Physics, Multidisciplinary)

Factor d'impacte: 1.153 - Quartil: Q4(101/109) (JCR SCIE; Computer science, interdisciplinary applications); Q4(35/42) (JCR SCIE; Education, scientific disciplines); Q4(72/91) (JCR SCIE; Multidisciplinary engineering)

Factor d'impacte: 5.296 - Quartil: Q1(4/263) (JCR SCIE; Computer science, interdisciplinary applications); Q1 (4/235) (JCR SSCI; Education and educational research)